Omslag - Bok som ger bra stoff för vidare funderingar

Olof Edsinger

Förlag: Apologia

Bok som ger bra stoff för vidare funderingar

Frågor om kön och genus är högaktuella vilket inte minst en av fjolårets stora snackisar Genusdoktrinen av Ivar Arpis och Anna-Karin Wyndhamn vittnar om. Produktive författaren, teologen och samhällsdebattören Olov Edsinger har bland mycket annat också vädrat sina åsikter kring kön, sexualitet och genus i flera olika sammanhang. Senast ut är hans nu aktuella bok Olika Och Jämlika som berör feminism, kvinnlighet, manlighet och inte minst jämlikhet.

På ett förtjänstfullt vis går han igenom feminismens ideologiska framväxt från traditionalism via den andra vågens tydligare radikala feminism fram till den mer queerfeministiska tredjevåg som utmärks mer av ett ifrågasättande och normkritiskt ställningstagande.
Vidare skriver han om skillnader mellan könen sett ur ett vetenskapligt perspektiv samt redogör för hans tankar om ett mer bibliskt förhållningssätt till kvinnlighet och manlighet.

Jag uppskattar hans tydlighet och noggrannhet både i genomgångar och i de slutsatser han landar i både för sin egen del men också i de han menar är bibliskt förankrade och hur han argumenterar för det. Utan att vara lika inläst på ämnet som författaren delar jag hans uppfattning om feminismens förtjänster historiskt, men även kring hur den på senare tid mer kommit att röra sig i områden som ter sig svårare att hålla med bland annat beroende på de tydliga fokuseringarna på exempelvis kamp och normkritik. Istället för att sudda ut skillnaderna mellan könen och (bort)förklara dem som enbart sociala konstruktioner anser jag att jämlikheten trots våra olikheter borde vara självklar och värd att eftersträva och kämpa för. Edsingers välskrivna bok ger mig bra stoff till att fundera vidare.