Omslag - En gemensam utgångspunkt som mynnat ut i olika perspektiv

Mats Selander (redaktör)

Förlag: Apologia

En gemensam utgångspunkt som mynnat ut i olika perspektiv

I det kyrkliga sammanhang jag växte upp var det – som jag minns det – närmast en självklarhet att jorden var skapad. Jag kan inte dra mig till minnes att någon annan förklaring än den som beskrevs i första Moseboken var något som pratades om i kyrkan. Samtidigt var jag ju ung och framförallt väldigt mycket mer intresserad av en massa andra saker än just hur allt blev till.

Ett antal årtionden ser det ganska annorlunda ut. Inte så att det är något vanligt ämne för predikningar eller dylikt men att många bekännande kristna tagit till sig evolutionsteorin, eller varianter därav, märks tydligt i böcker mer riktade till en kristen läsekrets och även i den mer allmänna debatten. Det som inte skiljer sig nämnvärt från mina yngre år är mitt eget ganska svala intresse till frågan som sådan. Som kristen tror jag såklart inte på en slumpframkallad big bang utan räknar med att någon ligger bakom och även haft en tanke med det. Av det lilla jag läst i sammanhanget har jag vidare ytterst svårt att förstå att någon på allvar kan tro att allt från den minsta lilla beståndsdel till allt vi kan se runt omkring oss bara råkat bli så efter årmiljarders slumpmässiga mutationer. Sannolikheterna för det är så försvinnande små att det verkligen måste krävas en alldeles extraordinär tro för att omfamna den hypotesen.

Några som ägnat frågan om skapelse och evolution betydligt mer tid än undertecknad är de fyra författarna till denna diskussionsbok. De har den kristna tron gemensamt men representerar fyra olika perspektiv i denna fråga. Göran Schmidt företräder ungjordskreationism, Krister Renard gammaljordskreationism, Sebastian Ibstedt ID-vänlig teistisk evolution och Lars Gunther står för teistisk evolution.

Bokens är uppdelad i fyra delar.  Varje del börjar med att en företrädare beskriver sitt perspektiv. De tre övriga ger sin kritik på presentationen och företrädaren får slutligen ge svar på den kritiken. Överskådligt och enkelt ges man argument både för och emot de olika hållningarna och jag tycker upplägget är bra. Uppskattar också att bokens syfte inte är att tydligt saluföra en idé utan det blir upp till mig som läsare att landa i en egen uppfattning. Vilket såklart inte blir helt lätt då det finns förtjänster och tveksamheter med alla fyras resonemang.