Omslag - Folkbildande och roligt

Jonathan Lindström

”Alla Tiders Sex – Kärlek, Våld Och Religion Under 14000 År” (2021)

Förlag: Norstedts

Folkbildande och roligt

Sexualitet är alltjämt på tapeten, och har så varit under lång tid. Sannolikt så länge människan existerat. Författaren och folkbildaren Jonathan Lindström har fördjupat sig i hur sexet sett ut och setts på i den nordiska forntiden och medeltiden i huvudsak men det blir även en hel del jämförelser och nedslag i hur det ser ut i vår samtid.

Fjortontusen år av sex; kan det verkligen vara något att ägna tid åt? Om du frågar mig så är svaret  ja. Både intressant och allmänbildande om normer, förhållningssätt och efterlevnad om densamma. Hur tänkte vanligt folk, den heliga Birgitta, kungar? Vilka kroppsideal rådde, vad kan vi utläsa av gamla texter och hällristningar och mycket mycket mer. Skriven med humoristisk ton och en hel del roliga funderingar förhöjer läsvärdet och Lindström har  gjort ett gediget arbete i både research och utförande.