Omslag - Högt läsvärde i en noggrant researchad bok

Micael Grenholm

Micael Grenholm

”Dokumenterade Mirakler – Vetenskap, Helande & Guds Existens” (2019)

Förlag: Sjöbergs förlag

Högt läsvärde i en noggrant researchad bok

Vart går gränsen mellan det så kallat normala och det mirakulösa? Pastorn och författaren Micael Grenholm definierar ett mirakel som en händelse som inte enbart beror på naturliga processer. Sett från en strikt naturalistisk synvinkel är det en omöjlighet där man istället menar att ett mirakel endast kan bero på att vi ännu inte känner till den naturliga processen som ligger bakom det hela.

I denna bok har Grenholm myntat begreppet Voteb (Vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön). Han tar upp en mängd exempel både från Sverige och från andra länder på väldokumenterade fall av voteb. Fall som inte kan förklaras med placebo, spontanremission, felbedömningar eller dylikt utan där det istället finns en sannolikhet att ett underverk, ett helande och ett svar på bön ägt rum. Författaren gör det bra. Noggrann research och ett gediget tankearbete ger en bok med ett seriöst och mycket intressant skimmer kring sig. Att författaren dessutom har en stor dos humor som han naturligt får in mellan apologetiska, teologiska och filosofiska resonemang bidrar också till ett stort läsvärde.