Omslag - I Skuggan Av Sina Fäder

Tania Crasnianski 

Förlag: Historiska Media

I Skuggan Av Sina Fäder

Jag är nog inte ensam om att ha läst spaltmeter som rör de ofattbara grymheter nazismen förde med sig. En strid flod av böcker med alla upptänkbara vinklar fortsätter med närmast oförminskad kraft och även om mitt intresse minskat betänkligt kommer det då och då en ny bok som lockar till läsning. Tania Crasnianskis debutbok är en av dem som väcker intresse. Hon har gjort grundliga efterforskningar i arkiv, rättegångshandlingar, böcker, artiklar och intervjuer som rört ledande nazister och deras barn. Författaren har själv intervjuat Niklas Frank (son till de beryktade ”slaktaren från Krakow” Hans Frank) och resterande del är sekundärkällor. 

Åtta barn födda mellan 1927 och 1944 som i unga år bara lärde känna sina fäders ”hemma-sidor” och först i äldre år fick höra talas om de fasansfulla brott de begick parallellt med familjelivet. Uppgifter de hanterade med förskräckelse eller förnekelse eller helt enkelt oförstående. Till exempel Gudrun Himmler som avgudade sin far Heinrich och hela livet bedyrade hans oskuld. Eller Edda Göring som vägrade acceptera att pappa Herman var en av dem som låg bakom förintelsen. Niklas Frank var av motsatt åsikt och gladdes åt att hans far avrättades då han förtjänade det.  

Runt tvåhundratrettio sidor är i kortaste laget och det hade verkligen varit intressant att få ta del av ännu grundligare genomgångar av hur det varit att leva i skuggan av de namn som väckt så mycket fasa. Givetvis hade man önskat att författaren själv träffat fler av huvudpersonerna och kunnat resonera mer kring de frågor som är bokens fokus. Men likafullt är det en läsvärd bok som tar upp frågor om skuld och skam och som väcker en hel del funderingar.