Omslag - Introduktion till ett naturfolk

Jorge Varas Varilla

Jorge Varas Varilla

”Mapuche – Jordens Folk” (2016)

Förlag: Tusen Serier

Introduktion till ett naturfolk

På det första uppslaget beskrivs denna boks syfte: ”att väcka intresse och sprida kunskap om Mapuchefolket”. Personligen var jag ovetande om detta ursprungsfolks existens så man skulle ju kunna säga att delar av syftet uppnåddes näranog direkt för min räkning.

Detta folk som mestadels finns i Chile och Argentina uppgår till ungefär en miljon och har genom åren drivit en tuff kamp för att få behålla sina landområden, sitt språk, sin religion och sin kultur. Detta är en kamp som oupphörligt pågår.

Jorge Varas bok är upplagd som jag minns gamla skolböcker från mellanstadietiden. Med någon kartbild, något fotografi och mänga illustrationer lättas texten upp och sen beskrivs folket och dess olika särdrag på ett lättillgängligt och informativt sätt. Vi får ta del av allt från skapelseberättelse och religion till kläder, måltider och deras nära anknytning till naturen. Även sociala ordningar, heliga riter och månens stora betydelse är inslag som tas upp.

En fin bok som är kul att läsa och det är alltid roligt att lära sig lite mer om andra människor med helt annan kulturell identitet än ens egna.