Omslag - Lärdomar från skogarna

Jacques Tassin

Förlag: Bakhåll

Lärdomar från skogarna

Allt liv på jorden är sammanlänkat med träden. Av deras uppbyggnad, levnad, anpassningsförmåga och försörjning finns mycket att lära. De positiva effekterna av att befinna sig i trädens närhet i många olika sammanhang i livet kan inte överskattas och Jacques tar upp så många av dem att man närapå genast vill bege sig ut i skogen. Med en stor mängd referenser och citat, filosofiska resonemang och vetenskapliga fakta och/eller antaganden blir de drygt etthundra sidorna en större läsupplevelse och bitvis är det riktigt fascinerande.

Är man forskare i växtekologi så har man såklart snappat upp en riklig mängd facktermer. Det är inte nödvändigtvis en fördel när dessa sen införlivas i en bok mer riktad till lekmannaläsare. Det till trots ger Tänk Som Ett Träd stor behållning och många av oss som tillbringar alldeles för mycket tid med skärmarna kan få många tankeställare.