Omslag - Mycket välskriven King-roman

Stephen King

Förlag: Albert Bonniers Förlag

Mycket välskriven King-roman

Billy Summers är en yrkesmördare som bara tar kontrakt på dåliga människor. Joel Allen är en dålig människa och Billy erbjuds hela två miljoner om han tar sig an uppdraget. Betydligt mer pengar än vad han brukar få. Svårt att tacka nej till, även om känslan är att det finns en hake någonstans.

Billy blir författaren David Lockridge som bosätter sig i det lilla samhälle där Allen senare ska ställas inför rätta. Han blir en i samhället, bekantar sig med grannar och går till den skrivplats hans uppdiktade alias har för att ingen ska fatta några misstankar. Som för att fördriva tiden börjar han dessutom skriva på en bok, berättelsen om sitt eget liv.

Billy har spelat dum inför sina uppdragsgivare och jobbar samtidigt med sitt alias Dalton Smith vars roll han tänker inträda i till fullo när uppdraget är överstökat. Men något börjar gå utanför planen, i alla fall den plan som presenterades för Billy Summers till att börja med.

Stephen King är i sitt esse. En väldigt välskriven roman där flera berättelsen pågår parallellt och där både personbeskrivningar och story hör till de vassaste han presenterat på ett bra tag. Summers är en fascinerande karaktär som det helt klart finns potential för King att använda i flera romaner. Jag skulle börja läsa dem på direkten.