Omslag - Reportage från bottenskiktet

Jack London

Förlag: Bakhåll

Reportage från bottenskiktet

Tjugosexårige Jack London (1876-1916) valde att leva i Londons fattigaste stadsdel East End under tre månader 1902. Denna sommar blev han en upptäcktsresande i den undre världen bland härbärgen, soppkök, sjukdomar, fattigdom och slitsamma jobb med minimal betalning. Hans tanke var att ta reda på hur människorna där levde, varför de levde där och vad de levde för och att det skulle mynna ut i en reportagebok. Med nyinköpta slitna begagnade kläder var han en av de första wallraffarna fick han möta den skrämmande mardröm som var vardag för många av arbetarklassens lägst stående individer.

Med vaket öga, en mängd detaljer och den inkänning som man bara kan få om man verkligen satt in sig i förhållandena lyser fortfarande detta reportage starkt, trots att det gått drygt ett sekel sen boken publicerades. Avgrundens Folk brukar räknas som en av Jack Londons främsta böcker, och det med rätta. Mycket bra.