Omslag - Skrämmande läsning

Sissela Nutley

Förlag: Natur & Kultur

Skrämmande läsning

Sissela Nutley är hjärnforskare och har disputerat inom kognitiv neurovetenskap. Hon är även en mycket uppskattad föreläsare och författare där nyutgåvan av Distraherad är hennes senaste bok.
Boken utgår från forskning på ungas användande av digitala medier och skärmaktiviteterna sätts i relation till hjärnans drivkrafter. Studie efter studie visar hur de smarta telefonerna upptar alltmer av vår tid. I Sverige använder hälften av alla ungdomar sin telefon minst 4 timmar varje dag, vilket skulle kunna vara en av förklaringarna till att det psykiska måendet blivit avsevärt sämre i de yngre generationerna.

Mer än hälften av ungdomar från tretton år och uppåt tycker att deras skärmanvändande går ut över annat som de vill och/eller behöver göra. Att träffa kompisar, göra sina läxor, idrotta, sova och så vidare får stå tillbaka för sociala medier, mobilspel och porr. Författaren är tydlig med att frihet under ansvar inte räcker. Barn och unga behöver snarare stöd i hanterandet under utvecklingen av hjärnan och vuxenblivandet. Vi behöver återta kontrollen över vad vi lägger tiden och uppmärksamheten på och Distraherad borde vara obligatorisk läsning för föräldrar och verksamma inom skola, sjukvård och föreningsliv.

Sissela Nutleys bok är högaktuell. För mig, för de allra flesta i min omgivning och gissningsvis för den moderna människan i allmänhet. Jag fick mycket att tänka på under läsningen och ofta blev jag både oroad och närmast skrämd. Vad jag har utsatt mina egna barn för när jag köpt smartphones med obegränsade surfmöjligheter och i takt med stigande ålder sett hur mer och mer tid ägnas åt de sociala medierna och de oändliga uppsjö av spel som finns. Barnen som går förbi på gångvägen mot bussen djupt försjunkna i sina telefoner och inte minst min egen högst problematiska skärmtid som jag låter stjäla väldigt många timmar varje vecka, trots att jag har mängder med saker jag föresatt mig ta tag i istället.