Omslag - Snävare nedslag i miraklernas värld

Micael Grenholm 

Förlag: Sjöbergs Förlag

Snävare nedslag i miraklernas värld

Jag uppskattade Grenholms första mirakelbok Dokumenterade Mirakler (2019). Nu har han gjort ett lite snävare nedslag i miraklernas värld och som titeln hintar om handlar det om språkmirakler. Det har kollats med missionsorganisationer, pastorer, bönegrupper, husgrupper, ”vanliga” församlingsmedlemmar och så vidare och över åttio fall från de senaste etthundratjugo åren har passerat gallringen och kan läsas om i boken.

Tungotal och ingivelser, spontana händelser där en person plötsligt börjat tala ett språk som denne saknade förkunskaper om. Meningar till omvändelse, tröst och hopp. I något fall har ett helt språk uppenbarat sig, liksom laddats ner i minnesbanken och det finns ingen naturlig förklaring till hur det gått till.

Micael har i en hel del av exemplen pratat med både de som talat och lyssnat och precis som i den tidigare refererade boken tycks hans research varit omfattande och oavsett hur otroligt det verkar är det svårt att komma runt att väldigt märkliga skeenden har inträffat. Helt klart fascinerande läsning även om boken är lite i längsta laget.