Omslag - Spännande från vår tids missionsfält

Victor John & Dave Coles

Förlag: Sjöbergs Förlag

Spännande från vår tids missionsfält

I norra Indien, bland 90 miljoner Bhojpurier har evangeliet dragit fram som en löpeld. Tiotusentals nya församlingar har grundats och miljoner människor har kommit till tro de senaste tjugofem åren. När några evangelister kom samman och bestämde sig för att be mycket, strunta i hur andra lagt upp sitt arbete tidigare och istället valde att utgå från mönstren från Nya testamentet började det hända saker. Nykristna började berätta för sin omgivning och engagerade sig i sina byar med drogbekämpning, självhjälp och studiekurser.

I Väckelsen I Bhojpuri får vi ta del av personliga berättelser om förvandlade liv och även kring de många lärdomar om väckelse som man tillskansat sig under vägen. Mycket intressant läsning om vår tids missionsfält och arbetet där. Boken hade tjänat på en bättre korrekturläsning då det är anmärkningsvärt många ändelsefel bland orden.